Condicions generals i política de compra

1. Informació general

La titularitat d’aquest lloc web, www.ruraldelivery.cat (d’ara endavant, Lloc Web) l’ostenta: RURAL DELIVERY SL, proveïda de CIF: B09984444 amb domicili comercial a Passeig Estaselles, 9, Berga, 08600 (Bercelona).

Telèfon de contacte: 680 81 63 31

Email de contacte: hola@ruraldelivery.cat

Aquest document (així com altres documents que aquí s’esmenten) regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest Lloc Web (www.ruraldelivery.cat) i la compra o adquisició de productes i/o serveis (en endavant , Condicions).

A l’efecte d’aquestes Condicions s’entén que l’activitat que desenvolupa Rural Delivery  a través del Lloc Web comprèn:

Rural delivery és un servei que fa la compra a comerços, botigues d’alimentació o supermercats a l’Usuari final. La relació entre Rural Delivery i l’Usuari es limita exclusivament a la prestació per Rural Delivery del servei de selecció, adquisició per compte de l’Usuari i entrega dels productes seleccionats a la comanda per part de l’Usuari al seu allotjament de vacances. Rural Delivery no és un venedor minorista, no és dependent dels comerços, botigues d’alimentació o supermercats i no representa la seva imatge de marca.

A més de llegir les presents Condicions, abans d’accedir, navegar i/o utilitzar aquesta pàgina web, l’Usuari ha d’haver llegit l’Avís Legal i les Condicions Generals d’Ús, incloent-hi, la política de cookies, i la política de privadesa i de protecció de dades de Rural Delivery. En utilitzar aquest Lloc Web o en fer i/o sol·licitar l’adquisició d’un producte i/o servei a través del mateix l’Usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot el que s’ha esmentat anteriorment, per la qual cosa si no està d’acord amb tot això no ha de fer servir aquest Lloc Web.

Així mateix, s’informa que aquestes condicions podrien ser modificades. L’Usuari és responsable de consultar-les cada vegada que accedisca, navegueu i/o useu el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment en què se sol·licite l’adquisició de productes i/o serveis.

Per a totes les preguntes que l’Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions podeu posar-vos en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, si escau, utilitzant el formulari de contacte.

2. L’usuari

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d’usuari (d’ara endavant referit, indistintament, individualment com a Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves modificacions ulteriors, sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas.

L’Usuari assumeix la responsabilitat d’un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

Fer ús d’aquest Lloc Web únicament per fer consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.

No fer cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una compra d’aquesta índole, podria ser anul·lada i s’informaria les autoritats pertinents.

Facilitar dades de contacte veraces i lícits, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (veure Avís Legal i Condicions Generals d’Ús).

L’Usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes a través d’aquest Lloc Web.

L’Usuari podrà formalitzar, a la seva elecció, amb Rural Delivery el contracte de compravenda dels productes i/o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en què aquestes Condicions estiguin disponibles en aquest Lloc Web.

3. Funcionament del servei

3.1. Cistella de la compra. Els Usuaris poden comprar al Lloc Web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició online de www.ruraldelivery.cat, durant el qual diversos productes i/o serveis poden ser seleccionats i afegits a la cistella, cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic a: « FINALITZAR COMANDA”. Seguidament, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que Rural Delivery ha rebut la comanda o sol·licitud de compra i/o prestació del servei. L’Usuari també podrà comprovar la comanda a través de l’espai personal de connexió al lloc web.

L’Usuari també té la possibilitat d’enviar la llista de la compra amb els productes del vostre interès a través de correu electrònic a l’adreça: hola@ruraldelivery.cat sol·licitant un pressupost.

3.2. Pressupost. Rural Delivery, envia un pressupost personalitzat, tenint en compte l’oferta de productes de la zona de l’allotjament on s’allotja l’Usuari, pel mitjà de comunicació que l’Usuari hagi triat, en les 24 hores següents a la recepció de la seva sol·licitud.

Per poder elaborar el pressupost l’usuari haurà d’indicar:

Adreça de l’allotjament rural on es farà el lliurament

Data i hora prevista d’arribada a l’allotjament

Tipus de servei que contracta

3.3. Confirmació de lordre de compra. La confirmació de la de l’ordre de compra haurà de fer-se per part de l’Usuari com a mínim amb una antelació de 72 hores al lliurament per assegurar el màxim possible la disponibilitat dels productes i es formalitzarà amb l’abonament del 100% del pressupost. La confirmació de l’ordre de compra indica que l’Usuari accepta les especificacions i les característiques del bé, producte o servei escollit, així com les condicions del servei.

3.4. Adreça de lliurament. L’Usuari es compromet a possibilitar el lliurament de la comanda facilitant una «adreça de lliurament» en què pugui ser lliurada la comanda sol·licitada dins de l’horari acordat de lliurament. En cas que l’Usuari indiqui una “adreça de lliurament” que no sigui correcta, Rural Delivery no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada per l’Usuari, reservant-se el dret d’anul·lar la compra realitzada per instruccions del propi Usuari.

Rural Delivery presta els Serveis únicament a les zones delimitades al Lloc Web en cada moment, per la qual cosa la “adreça de lliurament” designada per l’Usuari haurà d’estar dins dels límits de les zones esmentades.

3.5. Lliurament. En cas que el Rural Delivery es disposés a realitzar un Servei de Lliurament en Mà en horari concertat a un Usuari i aquest no fos present en el moment del lliurament, sense haver-ho comunicat a Rural Delivery o es negués a la recollida del mateix. Rural Delivery procedirà a tornar els Productes la devolució dels quals sigui acceptada pels comerços, botigues d’alimentació i supermercats i reintegrarà a l’Usuari exclusivament l’import obtingut de la devolució, restant en tot cas a l’import corresponent, les despeses que s’haguessin meritat com a conseqüència de la preparació, del transport i de la devolució de la compra.

Aquesta devolució per falta de presència de l’Usuari en el moment del lliurament, sense haver-ho comunicat a Rural Delivery, o per negativa a la recollida, no té relació amb el dret de desistiment de l’Usuari, atès que aquest dret s’exercita, en tot cas , davant del supermercat, botiga d’alimentació o establiment similar en què realitza la compra pel nostre personal.

A l’opció de lliurament el Servei Nevera Llena, la “Propietat” de l’allotjament rural ha de facilitar l’entrada a un Rural Delivery a l’allotjament abans de l’arribada de l’Usuari, per la qual cosa cal la col·laboració i la coordinació amb l’”allotjament”. Si per qualsevol circumstància no s’aconseguís la coordinació amb l’allotjament, Rural Delivery es posarà en contacte amb l’Usuari per acordar un Servei de Lliurament a Mà, un cop l’Usuari estigui a l’allotjament.

Els riscos que es puguin derivar dels productes seran a càrrec de l’Usuari a partir del moment del seu lliurament. L’Usuari adquireix la propietat dels productes quan Rural      Delivery rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació a la compra o adquisició efectuada, incloses les despeses d’enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquesta té lloc en un moment posterior a la recepció completa de l’import objecte de pagament per Rural Delivery.

Si per algun motiu, que li fos imputable, Rural Delivery no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà a l’Usuari per informar-lo i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat.

3.6. Confirmació de recepció de la Comanda. Al Servei Nevera plena el personal de Rural Delivery, quan hagi col·locat la compra a l’interior de l’allotjament, enviarà a l’Usuari, a través del mitjà seleccionat de comunicació, documents gràfics (videos o fotos) amb la situació de tots els productes dins de l’allotjament. L’usuari admet que l’enviament d’aquests documents gràfics confirma el lliurament per part de Rural Delivery dels productes que apareixen als documents esmentats.

A efectes del Servei de Lliurament a Mà, s’entendrà que s’ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurada en el moment en què l’Usuari o un tercer indicat per l’Usuari adquireixi la possessió material dels productes, cosa que es acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a la direcció de lliurament convingut.

L’Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen el producte i/o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge d’aquest a la seva pàgina del Lloc Web, indicant, a manera enunciativa, però no exhaustiva, i atenent a cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, manera com es duran a terme i/ o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o l’adquisició materialitza l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Llevat que s’indiqui expressament el contrari, Rural Delivery no és el fabricant dels productes venuts o que es puguin arribar a comercialitzar al Lloc Web. Si bé Rural Delivery realitza grans esforços perquè la informació mostrada al Lloc Web sigui correcta, de vegades l’embalatge i/o els materials i/o els components dels productes poden contenir informació addicional o diferent de la que apareix al Lloc Web . Per això, l’Usuari ha de no només considerar la informació subministrada pel Lloc Web, sinó també la informació disponible a l’etiquetatge, els advertiments i/o instruccions que acompanyin el producte.

4. Els productes, els seus preus i tarifes

4.1. General. Els preus dels productes que apareixen al pressupost poden ser superiors als de les botigues on es compren en incloure una comissió per possibles correccions del preu al comerç o supermercat físic, per l’existència de productes de pes variable, o per la substitució dels productes no trobats.

En tot moment, Rural Delivery vetllarà per disposar de preus actualitzats.

4.2. Despeses d’enviament o cost del servei. Cada comanda té un cost de servei que inclou els desplaçaments del nostre peronal als diferents comerços locals on seleccionarà els millors productes, unificarà tota la compra i lliurarà a l’allotjament rural en el moment acordat i en les millors condicions. Aquest cost dependrà de la ubicació de l’allotjament del lliurament i es reflectirà sempre al pressupost de l’Usuari.

Zona de Repartiment 1: Voltants de Berga. Cost del Servei 12€

Zona de Repartiment 2: Més de 10 Km de Berga. Cost del servei 18€

Zona de Repartiment 3: Més de 20 Km de Berga. Cost del servei 25€

4.4. Impostos. Els preus indicats al pressupost són en euros i inclouen l’IVA i qualsevol altre impost que fos aplicable i seran en tot moment els vigents, excepte error tipogràfic.

4.5. Imatges. Les imatges que acompanyen els productes oferts són il·lustratives i poden no coincidir amb el producte ofert. En qualsevol cas, Rural Delivery durà a terme els seus millors esforços perquè el títol i la descripció coincideixin amb la fotografia del producte oferit.

4.6. Nous productes. Rural Delivery, podrà en qualsevol moment addicionar nous productes als inclosos a la Web, entenent-se, llevat que es disposi una altra cosa, que els nous productes es regiran pel que disposen els Termes i Condicions Generals vigents en cada moment.

4.7. Modificacions. Rural Delivery, es reserva el dret a deixar suprimir, en qualsevol moment i sense avís previ, qualsevol dels productes oferts a la Web.

5. Disponibilitat

Rural Delivery durà a terme els seus millors esforços per complaure els usuaris en la demanda dels productes i respectar les seves indicacions. Tanmateix, en comprar a comerços locals, els productes estan limitats a l’oferta de l’àrea que es visita, donarem prioritat als productes de la zona i és possible que alguna de les marques que ens sol·licitin no l’hàgim pogut trobar. Donem les Gràcies als nostres Usuaris per adaptar-se i creure en allò local.

Rural Delivery avisarà els comerços sobre els productes que s’adquiriran amb més de 48 hores d’antelació, però, hi ha la possibilitat que algun o diversos dels productes sol·licitats a la teva comanda no es trobin a l’establiment físic on es realitza la compra, en aquest cas, se substituirà per un altre de característiques similars sempre que sigui possible.

Si no existís cap opció de substitució al comerç on s’està realitzant la compra serà abonat a l’Usuari l’import corresponent a aquest producte.

Si hi hagués algun producte determinat a la llista de la compra que l’Usuari consideri irreemplaçable ho haurà d’especificar a les notes de la comanda, en aquest cas, si no es troba el producte específic a la botiga, no serà substituït per cap altre.

L’Usuari accepta que la comanda resultant lliurada serà conforme a allò contractat i no donarà dret a l’Usuari a la devolució dels productes, a excepció dels productes en mal estat i sense menyscapte del seu dret de desistiment.

6. Forma de pagament

6.1. Mitjans de pagament. El pagament del preu dels Productes seleccionats es podrà realitzar mitjançant transferència bancària o targeta de crèdit, altres vies de pagament electrònic iguals o similars a PayPal i mitjançant altres sistemes de pagament indicats a cada moment a la Plataforma. Per procedir al pagament, l’Usuari haurà de seguir les instruccions que Rural Delivery indiqui en funció del mitjà de comunicació i el sistema de pagament elegits.

Com a sistema de pagament electrònic, Rural Delivery està adscrita a la passarel·la de pagament de comerç electrònic Redsys. Totes les dades proporcionades a aquests efectes són encriptades sota el protocol SSL (Secure Socket Layers) per garantir-ne la màxima seguretat.

L’Usuari haurà de notificar a Rural Delivery a través de l’adreça de correu electrònic hola@ruraldelivery.cat, en el menor temps possible, qualsevol càrrec indegut o fraudulent que hagi detectat a la targeta de crèdit o altres vies de pagament, a fi que Rural Delivery pugui fer les gestions que corresponguin a efectes de donar tràmit a la sol·licitud de l’Usuari.

7. Begudes alcohòliques

Les begudes alcohòliques només poden ser adquirides per particulars, incloent-hi sense limitació Usuaris que estiguin en la majoria d’edat (+18 anys). En fer una comanda que inclogui begudes alcohòliques, l’usuari confirma que:

té almenys 18 anys

compta amb el document d’identitat on consta la seva edat i que, si és requerit, ho facilitarà al nostre personal a efectes de verificar la seva majoria d’edat al moment de la recepció de la comanda.

8. Informació alimentària

L’Usuari pot obtenir més informació sobre la composició alimentària dels productes mitjançant hola@ruraldelivery.cat

Rural Delivery atendrà la sol·licitud de l’Usuari tan aviat com sigui possible. La informació que es facilitarà és la mateixa que el fabricant del producte facilita al públic en general. Rural Delivery no es fa responsable de constatar la veracitat de la informació facilitada pel fabricant. Els fabricants poden modificar la composició dels Productes, per la qual cosa és important que l’Usuari sempre llegeixi les etiquetes, advertències i instruccions incloses a l’embalatge del producte abans de consumir-lo.

9. Devolucions

En cas que l’usuari pretengui tornar un producte com a conseqüència del seu mal estat, l’usuari haurà d’informar a Rural Delivery en un termini màxim de 24 hores, a través de l’adreça de correu electrònic hola@ruraldelivery.cat. Rural Delivery es posarà en contacte amb l’Usuari a l’efecte d’informar-vos dels terminis determinats pel Comerç o Supermercat i de com procedir amb la devolució del Producte defectuós.

En tot cas, l’Usuari té un dret de desistiment davant dels supermercats, les botigues d’alimentació o els establiments similars en què es realitza la compra.

Les limitacions a la devolució de productes o a l’exercici del dret de desistiment amb relació a aquests que poguessin resultar aplicables, no seran responsabilitat de Rural Delivery, sinó del supermercat, botiga d’alimentació o establiment similar en què realitza la compra. No obstant això, Rural Delivery podrà aplicar les regles indicades a la clàusula 2.5. per al cas d’impossibilitat de devolució per causes imputables a lUsuari.

10. Modificació i cancel·lació de la comanda

L’Usuari podrà modificar o cancel·lar la seva comanda a través de correu electrònic hola@ruraldelivery.cat

L’Usuari podrà modificar la comanda sense penalització fins a 72 hores abans de l’inici de la data de lliurament escollida per l’Usuari.

En el cas d’anul·lació s’aplicaran les condicions següents:

Si la cancel·lació es produeix amb més de 72 hores d’antelació a la data de lliurament no s’aplicarà cap penalització.

Si la cancel·lació es produeix amb menys de 72 hores d’antelació a la data de lliurament es penalitzarà amb un 30% de l’import total del pressupost.

En cas que la cancel·lació sigui amb una anticipació menor a 24 hores abans de la data de lliurament no és possible cancel·lar una comanda, l’Usuari està obligat a acceptar-ne el lliurament. En cas que no es pugui produir el lliurament per negatiu a la recepció o absència de l’Usuari, és aplicable el que indica l’apartat 2.5 anterior.

Rural Delivery, prèvia notificació a l’Usuari, es reserva el dret de cancel·lar una comanda de manera unilateral si considera que no es donen les condicions adequades per fer-ho. En aquest cas, Rural Delivery notificarà la cancel·lació a l’Usuari amb anterioritat a la data de lliurament sol·licitada i restituirà a l’Usuari qualsevol import percebut en relació amb aquesta comanda cancel·lada, sense que es meriti cap indemnització a favor de l’Usuari.

11. Exoneració de responsabilitat

Rural Delivery no respondrà dels danys o perjudicis que es puguin generar a l’Usuari, als Supermercats o a tercers que no derivin directament de l’actuació o omissió dolosa o negligent de Rural Delivery.

Rural Delivery no es responsabilitza de la disponibilitat dels Productes als Supermercats, de la qualitat dels propis Productes ni de les variacions en els preus dels mateixos. Els preus dels productes dependran de les polítiques de preus desenvolupades pels supermercats. En tot cas, davant un supòsit de variació de preus dels Productes indicats a la Plataforma i els oferts pels Supermercats a les seves instal·lacions al moment en què es realitzi la compra, Rural Delivery procedirà a informar l’Usuari en cas que n’hi hagi una variació de preu considerable, a l’efecte d’obtenir la seva conformitat expressa amb la variació de preu.

Llevat de disposició legal en sentit contrari, Rural Delivery no acceptarà cap responsabilitat per les pèrdues següents, amb independència del seu origen:

qualssevol pèrdues que no fossin atribuïbles a cap incompliment per part seva;

pèrdues empresarials (incloent-hi lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes); o de tota altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per les dues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre les dues parts.

Igualment, Rural Delivery també limita la seva responsabilitat quant als casos següents:

Rural Delivery aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte al Lloc Web, però no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de la falta de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s’utilitzi d’altres d’aquest caràcter.

Errors tècnics que per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedeixin un funcionament normal del servei a través d’internet. Manca de disponibilitat del Lloc Web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. Rural Delivery posa tots els mitjans al seu abast a l’efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament/lliurament dels productes, però s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.

Rural Delivery no es farà responsable del mal ús i/o del desgast dels productes que hagi estat utilitzat per l’Usuari. Alhora, Rural Delivery tampoc no es farà responsable d’una devolució errònia realitzada per l’Usuari. És responsabilitat de l’Usuari tornar el producte correcte.

En general, Rural Delivery no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan aquest es degui a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a manera enunciativa però no exhaustiva:

Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.

Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.

Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.

Impossibilitat de fer servir trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.

Impossibilitat de fer servir sistemes públics o privats de telecomunicacions.

Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D’aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i Rural Delivery disposarà d’una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual al que duri la causa de força major. Rural Delivery  posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que li permeti complir les seves obligacions malgrat la causa de força major.

12. Comunicacions per escrit i notificacions

Mitjançant l’ús d’aquest Lloc Web, l’Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb Rural Delivery siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats al Lloc Web).

A efectes contractuals, l’Usuari consenteix a utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que Rural Delivery enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afecta els drets reconeguts per llei a l’usuari.

L’Usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb Rural Delivery a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si escau, a través dels espais de contacte del Lloc Web.

Igualment, llevat que s’estipuli el contrari, Rural Delivery pot contactar i/o notificar a l’Usuari al seu correu electrònic oa l’adreça postal facilitada.

13. Renúncia

Cap renúncia de Rural Delivery a un dret o acció legal concreta o la manca de requeriment per Rural Delivery del compliment estricte per l’Usuari d’alguna de les seves obligacions suposarà, ni una renúncia a altres drets o accions derivats d’un contracte o de les Condicions, ni exonerarà l’usuari del compliment de les seues obligacions.

Cap renúncia de Rural Delivery a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats d’un contracte tindrà efecte, tret que s’estableixi

expressament que és una renúncia i es formalitzi i es comuniqui a l’Usuari per escrit.

14. Nul·litat

Si alguna de les presents Condicions fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

15. Acord complet

Les presents Condicions i tot document a què es faci referència expressa en aquestes constitueixen l’acord íntegre existent entre l’Usuari i Rural Delivery en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts.

L’Usuari i Rural Delivery reconeixen haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra banda, llevat del que figura expressament a les presents Condicions.

16. Protecció de dades

La informació o dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a Rural Delivery en el curs d’una transacció al Lloc Web, seran tractades d’acord amb allò establert a la Política de Privadesa o de protecció de dades (continguda, si escau, a l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús). En accedir, navegar i/o fer servir el Lloc Web l’Usuari consenteix el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.

17. Legislació aplicable i jurisdicció

L’accés, la navegació i/o l’ús d’aquest Lloc Web i els contractes de compra de productes a través d’aquest es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l’accés, navegació i/o ús del Lloc Web, o amb la interpretació i execució d’aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre Rural Delivery i l’Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i els tribunals espanyols.

18. Queixes i reclamacions

L’Usuari pot fer arribar a Rural Delivery les seves queixes, reclamacions o qualsevol altre comentari que vulgui fer a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).

A més, Rural Delivery disposa de fulls oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a Rural Delivery en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).

Així mateix, si de la subscripció d’aquest contracte de compra entre Rural Delivery i l’Usuari emanés una controvèrsia, l’Usuari com a consumidor pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d’acord amb el Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell , de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) 2006/2004 i la Directiva 2009/22/CE. Podeu accedir a aquest mètode a través del següent lloc web: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.